Menu
Home Page

Blwyddyn 2

'Blwyddyn 2

Croeso i ddosbarthiadau Capel Llwyd – Miss Mai a Groes Fach – Mrs Wulder!

 

Rydym wir yn gyffrous i’ch croesawi chi nôl i’r ysgol yn gobeithio eich bod wedi mwynhau wyl y Nadolig!

Rydym yn mynd i gael llawer o hwyl a sbri ym mlwyddyn dau er y bydd rhai pethau yn wahanol wrth gwrs. Ein thema newydd y tymor yma yw 'Amser maith yn ôl ...' a byddwn yn edrych ar stori'r Tri Mochyn Bach a'r Blaidd Mawr Cas! Wrth ddysgu o adref mi fyddwn yn dechrau dysgu am y stori wrth ddarllen ac ymchwilio'r cymeriadau a pan fyddwn yn dychwelyd i'r ysgol mi fydd y dosbarth yn barod i chi i chwarae rôl ac i ymchwilio i ddeunyddiau gwahanol wrth Hwffian a Phwffian fel y Blaidd Mwr Cas!

Mi fyddwn hefyd yn gweithio ar ddrilio iaith a sgiliau mathemateg trwy'r thema yma. 

Byddwch yn ddiogel a rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn i'ch groesawi chi nôl i'r ysgol yn fuan! 

 

Welcome to Miss Mai’s class - Capel Llwyd and Mrs Wulders class Groes Fach!

We are so excited to welcome you back to school and hope you had a nice Christmas brek. 

Even though things might be a little different we will have lots of fun in year 2. Our learning theme this term is ‘Once Upon a Time ..' and we will be learning about the traditional tale of The Three Little Pigs and The Big Bad Wolf! As you start the year learning from home we will  begin reading the story and exploring the different characters and when you return to the classroom the scene will be set for you to explore building materials and role play in our new role play area! 

We will be working on language skills and mathematics throughout this period. 

Stay safe and we look forward to seeing you back in the classroom soon! 

 

Ein wythnos prysur/ Our busy week

 

 

Dydd Llun

Monday

Dydd Mawrth

Tuesday

Dydd Mercher

Wednesday

Dydd Iau

Thursday

Dydd Gwener

Friday

Bore
Morning

 

 

Ymarfer Corff (Dosbarth Miss Mai)

PE
(Miss Mai’s class)

 

 

Prynhawn Afternoon

Ymarfer Corff (Dosbarth Mrs Wulder)
PE
(Mrs Wulder’s class)

 

 

 

Llyfrau darllen i fynd adref
Reading books to go home

 

Bydd angen i’ch plentyn gwisgo gwisg ymarfer corff; crys t gwyn, siorts du, treinyrs.

Your child will need to wear PE kit; white t-shirt, black shorts, trainers.

 

Mae amser ffrwyth yn digwydd yn ddyddiol, sicrhewch bod gen eich plentyn chi ffrwyth yn eu bag ac eu bod nhw yn gallu agor popeth yn annibynnol, os gwelwch yn dda.

Fruit time happens daily, please ensure you provide your child with fruit that they can open independently.

 

Ni ddylid rhoi unrhyw byrbrydau sydd yn cynnwys unrhyw cnau ym mocs bwyd eich plentyn.
Please ensure that you do not include any snacks that contain any nuts in your child's lunch box.

Dosbarthiadau Blwyddyn 2

Top