Menu
Home Page

Blwyddyn 2

 

 

Croeso i dymor newydd ym mlwyddyn dau. Ein thema dysgu yr hanner tymor yma yw 'Amser Maith yn ol'...Mae'r plant wedi dewis dysgu am ddeinosoriaid ac yn gyffrous iawn yn creu ardal chwarae rol yn y dosbarth sef ein 'Amgueddfa Deinosoriaid'. Mae llawer o waith ymchwil wedi dechrau yn barod a'r plant yn edrych ymlaen yn eiddgar at ein trip i Amgueddfa Caerdydd i weld 'Dippy'. Fe fyddwn hefyd yn brysur yn paratoi am ein sioe Nadolig a chael gwersi offerynnau taro gan gwmni 'upbeat' ar ddyddiau Mawrth ! Mae am fod yn hanner  tymor prysur iawn!

 

Welcome back to a new and busy half term. Our learning theme is ' A long time ago..' and the children have chosen to learn about Dinasours and the Stone Age. We have already been busy researching and creating our role play area - 'Dinasour museum' and the children are excited about our trip to the museum in Cardiff to see 'Dippy the dinasour'. We will also be starting our Christmas concerts preparations as well as having music 'Upbeat' lessons every Tuesday morning.It is going to be a very busy half term!

Deinosoriaid/ Dinasour facts

Amserlen Blwyddyn 2/ Year 2's Timetable

 

Dydd Llun/ Monday

 

Dydd Mawrth/ Tuesday

Ymarfer corff/ P.E 

 

Dydd Mercher/ Wednesday

 

Dydd Iau/ Thursday

 

Dydd Gwener/ Friday
Dosbarthu llyfrau darllen/ Reading books are sent home 

Top