Menu
Home Page

Blwyddyn 2

Blwyddyn 2

Croeso i ddosbarthiadau Capel Llwyd – Miss Mai a Groes Fach – Mrs Wulder!

 

Rydym wir yn gyffrous i’ch croesawi chi nôl i’r ysgol i’ch dosbarthiadau newydd!

Rydym yn mynd i gael llawer o hwyl a sbri ym mlwyddyn dau er y bydd rhai pethau yn wahanol wrth gwrs. Ein thema newydd y tymor yma yw ‘Hoffwn fod yn..’ a byddwn yn edrych ar y bobl sy’n ein helpu ni, anifeiliaid arbennig, a lliwiau sydd yn ein gwneud yn hapus neu yn drist. Mae cyfle i chi chwarae rôl yn ein siop hufen iâ, ymarfer eich sgiliau darllen ac ysgrifennu a chael hwyl yn ymchwilio yn y gornel ymchwilio! Blwyddyn dau llawn hwyl a sbri ydym ni!

 

Welcome to Miss Mai’s class - Capel Llwyd and Mrs Wulders class Groes Fach!

We are so excited to welcome you back to school and to your new classroom.

Even though things might be a little different we will have lots of fun in year 2. Our learning theme this term is ‘I would like to be..’ and we will be learning about people who help us, different animals and colours that make us sad and happy. We have an ice cream parlour in our role play area where you can have lots of fun making creative ice cream cones as well as practicing your reading and writing skills. There is also lots of fun to be had in our investigative area. Blwyddyn dau llawn hwyl a sbri ydym ni!

Ein wythnos prysur/ Our busy week

 

 

Dydd Llun

Monday

Dydd Mawrth

Tuesday

Dydd Mercher

Wednesday

Dydd Iau

Thursday

Dydd Gwener

Friday

Bore
Morning

 

 

Ymarfer Corff (Dosbarth Miss Mai)

PE
(Miss Mai’s class)

 

 

Prynhawn Afternoon

Ymarfer Corff (Dosbarth Mrs Wulder)
PE
(Mrs Wulder’s class)

 

 

 

Llyfrau darllen i fynd adref
Reading books to go home

 

Bydd angen i’ch plentyn gwisgo gwisg ymarfer corff; crys t gwyn, siorts du, treinyrs.

Your child will need to wear PE kit; white t-shirt, black shorts, trainers.

 

Mae amser ffrwyth yn digwydd yn ddyddiol, sicrhewch bod gen eich plentyn chi ffrwyth yn eu bag ac eu bod nhw yn gallu agor popeth yn annibynnol, os gwelwch yn dda.

Fruit time happens daily, please ensure you provide your child with fruit that they can open independently.

 

Ni ddylid rhoi unrhyw byrbrydau sydd yn cynnwys unrhyw cnau ym mocs bwyd eich plentyn.
Please ensure that you do not include any snacks that contain any nuts in your child's lunch box.

Dosbarthiadau Blwyddyn 2

Top