Menu
Home Page

Blwyddyn 2

 

 

Blwyddyn Newydd Dda! Gobeithio eich bod yn barod am dymor prysur arall wrth i ni ddechrau ar ddegawd newydd! Ein thema dysgu’r hanner tymor yma yw ‘Hud a Lledrith’ a byddwn  yn cael llawer o hwyl wrth ddysgu am gymeriadau doniol a difyr Gwlad y Rwla. Byddwn hefyd yn dechrau gwersi ‘Upbeat’ fel rhan o’n gwersi Celfyddydau Mynegiannol ac yn ein gwersi rhifedd fe fyddwn yn dysgu dweud yr amser a dysgu am arian wrth i ni ddatrys problemau. Cewch hefyd gyfle i arbrofi yn y labordy yn y dosbarth a chyfle i fod yn greadigol wrth i ni greu ‘Gwlad y Rwla’ yn yr ardal chwarae rôl. Am hwyl!

 

Happy New Year! We hope that you are ready for another busy term as we start a new year. Our learning theme this half term is

 ‘A magical world’ and we will have lots of fun learning about the funny and quirky characters of the magical land of ‘Rala Rwdins’.

We will start our ‘Upbeat’ lessons this half term as part of our ‘creative arts’ lessons and in our numeracy lessons we will be learning to tell the time and learning about money through various problems. You will also have a chance to experiment in the laboratory in the classroom as well as being creative in our ‘role –play’ corner –

‘Rala Rwdins’. Lots to do and lots of magical fun to be had!

Amserlen Blwyddyn 2/ Year 2's Timetable

 

Dydd Llun/ Monday

 

Dydd Mawrth/ Tuesday

Ymarfer corff/ P.E. 

 

Dydd Mercher/ Wednesday

Dychwelyd llyfrau a chofnodion darllen / Return reading books and record.

Dydd Iau/ Thursday

 

Dydd Gwener/ Friday
Dosbarthu llyfrau darllen/ Reading books are sent home. 

Top