Menu
Home Page

Blwyddyn 2

Blwyddyn 2

Croeso i ddosbarthiadau Capel Llwyd – Miss Mai a Groes Fach – Mrs Wulder!

 

 

Rydym yn mynd i barhau i gael llawer o hwyl a sbri ym mlwyddyn dau. Ein thema newydd y tymor yma yw 'Teithio'r Byd ar y carped hud' a byddwn yn edrych ar stori Ana Banana yn y Caribi! 

Wrth astudio'r stori mi fyddwn yn herio ein hun i ysgrifennu carden bost a stori. Bydden hefyd yn gweithio ar ein sgiliau gwyddonol ac yn gobeithio gwneud salad ffrwythau blasus blasus!

Mi fyddwn ni hefyd yn gweithio ar ein sgiliau mathemateg gyda Miss Davies.

Am hanner tymor cyffrous sydd o'n blaenau!

 

 

Welcome to Miss Mai’s class - Capel Llwyd and Mrs Wulders class Groes Fach!

 

We will continue to have lots of fun in year 2. Our learning theme this term is ‘Around the world on the magic carpet?' and we will be concentrating on the book 'Ana Banana' who lives in the Caribbean! 

While we study the book we will be challenging ourselves by writing a post card and a story! We will also be working on developing our science skills and making a very delicious fruit salad!

We'll also be working on our mathematics skills with Miss Davies.

What an exciting half term we have ahead of us!

 

Ein wythnos prysur/ Our busy week

 

 

Dydd Llun

Monday

Dydd Mawrth

Tuesday

Dydd Mercher

Wednesday

Dydd Iau

Thursday

Dydd Gwener

Friday

Bore
Morning

 

 

Ymarfer Corff (Dosbarth Miss Mai)

PE
(Miss Mai’s class)

 

 

Prynhawn Afternoon

Ymarfer Corff (Dosbarth Mrs Wulder)
PE
(Mrs Wulder’s class)

 

 

 

Llyfrau darllen i fynd adref
Reading books to go home

 

Bydd angen i’ch plentyn gwisgo gwisg ymarfer corff; crys t gwyn, siorts du, treinyrs.

Your child will need to wear PE kit; white t-shirt, black shorts, trainers.

 

Mae amser ffrwyth yn digwydd yn ddyddiol, sicrhewch bod gen eich plentyn chi ffrwyth yn eu bag ac eu bod nhw yn gallu agor popeth yn annibynnol, os gwelwch yn dda.

Fruit time happens daily, please ensure you provide your child with fruit that they can open independently.

 

Ni ddylid rhoi unrhyw byrbrydau sydd yn cynnwys unrhyw cnau ym mocs bwyd eich plentyn.
Please ensure that you do not include any snacks that contain any nuts in your child's lunch box.

Dosbarthiadau Blwyddyn 2

Top