Menu
Home Page

Blwyddyn 2

Croeso i Flwyddyn 2. Mae'r gwyliau haf wedi dod i ben ac yr ydym yn edrych ymlaen at yr Hydref ac i ymgartrefu yn ein dosbarth newydd! Mae'r tymor am fod yn un prysur felly rydw i'n gobeithio eich bod yn barod am heriau a sialensau newydd a chyffrous.

Ein thema dysgu y tymor yma yw 999 ac fe fyddwn yn dysgu llawer am ein gwasanaethau argyfwng a'r holl bobl sydd yn ein helpu a'n gofalu amdanom. Fe fyddwn yn dysgu stori 'Y Tri Mochyn Bach' ac yn cael llawer o hwyl wrth greu ein tai ein hun. Fe fyddwn yn datrys problemau ac yn datblygu ein sgiliau darllen a rhifedd.  Mae gymaint i wneud felly Blwyddyn 2 bant a ni! 

 

Welcome to Year 2.  The Summer holidays have come to an end and we are looking forward to the Autumn and to settle into our new class and routine. It will be a very busy term therefore I hope you are ready for new and exciting challenges.

Our learning theme this term is 999 and we will be learning all about our emergency services and about all the people in the community who help us to be happy and safe citizens. We will be learning the story of the 'The Three Little Pigs" and having fun creating our own houses out of different materials. We will be solving problems and developing our reading and numeracy skills. What a busy term we have ahead!  

Amserlen Blwyddyn 2/ Year 2's Timetable

 

Dydd Llun/ Monday

 

Dydd Mawrth/ Tuesday

Ymarfer corff/ P.E 

 

Dydd Mercher/ Wednesday

 

Dydd Iau/ Thursday

 

Dydd Gwener/ Friday
Dosbarthu llyfrau darllen/ Reading books are sent home 

Dyma Pedr Plismon

Dyma Pedr Plismon   1
Top