Menu
Home Page

Blwyddyn 1

Croeso i Flwyddyn 1!

Welcome to Year 1!

 

Croeso i Flwyddyn 1! Mae 60 o ddisgyblion yn y flwyddyn a rydym ni'n cael llawer o hwyl a sbri gyda Miss Jacob, Miss Davies a Miss Taylor-Stewart yn nosbarth Ysgubor Goed a Miss Prosser, Mr Jenkins a Miss Moses yn nosbarth Ty Cadno. 

Rydym yn mwynhau dysgu mewn nifer o ffurf gwahanol sydd yn diddorol ac yn gyffrous - gobeithio! Cadwch lygad ar ein tudalen am fwy o wybodaeth am ein dosbarthiadau, y gweithgareddau rydym ni'n gwneud ac am unrhyw newyddion newydd. 

 

 

Welcome to Year 1! There are 60 pupils in the year and we have lots of fun learning with Miss Jacob, Miss Davies and Miss Taylor-Stewart in Ysgubor Goed and with Miss Prosser, Mr Jenkins and Miss Moses in Ty Cadno. 

We enjoy learning in a number of different ways that are interesting and exciting - we hope! Keep an eye on this page for more information about our classes, the activities we do and to keep up to date with any news! 

 

 

 

 

Top