Menu
Home Page

Blwyddyn 1 - Miss Browning

Croeso i Flwyddyn 1!

Welcome to Year 1!


Ein thema yn ystod yr hanner tymor nesaf yw 'Pan oedd Nain yn blentyn'. Fe fyddwn yn edrych ar sut mae pethau wedi newid. Beth oedd yn wahanol pan roedd Nain yn blentyn tybed? Rydym yn edrych ymlaen at ddarganfod mwy ac ateb ein cwestiynau am y gorffennol! 

 

Our learning theme this half term is 'When Gran was a child'. We will be looking at how things have changed. What was different when Gran was a child? We are eager to find out more and answer our questions about the past! 

 

Gobeithio byddwch yn mwynhau dilyn ein taith trwy Flwyddyn 1! 

 

We hope you enjoy our journey through Year 1! 

 

 

 

Croeso i ddosbarth Tŷ Cadno!  Rydym yn ddosbarth o 27 o blant egnïol a pharchus. Rydym dan ofal Miss Browning a Miss Sawday sydd yn awyddus i wneud ein profiadau yn yr ysgol yn gofiadwy a hwyl. Rydym yn dysgu wrth chwarae er mwyn datblygu plant hyderus, annibynnol a hapus! 

 

Welcome to our class, Tŷ Cadno! We are a class of 27 energetic and respectful children. We are under the care of Miss Browning and Miss Sawday who are eager to create unforgettable, fun experiences in school. We learn though play in order to develop confident, independent and happy children! 

 

 

Amserlen yr wythnos/Weekly timetable 

 

Dydd Llun/Monday 

 

 

Dydd Mawrth/Tuesday 

 

 

Dydd Mercher/Wednesday 

Dychwelyd gwaith cartref a chofnodion darllen i'r ysgol/Return homework and reading records. 

 

Dydd Iau 

Ymarfer corff / P.E. 

Wythnos yn y neuadd, wythnos tu fas / One week in the hall, one week outside. 

 

Dydd Gwener 

Gwaith cartref / Homework (Yn wythnosol/Weekly) 

Llyfrau darllen / Reading books (Yn wythnosol/Weekly) 

Top