Menu
Home Page

Blwyddyn 1 Maes Gwyn

Picture 1

Croeso i Flwyddyn 1!

Welcome to Year 1!

 

Croeso i Flwyddyn 1! Mae 28 o ddisgyblion yn nosbarth Maes Gwyn a rydyn ni'n cael llawer o hwyl a sbri gyda Miss Mai a Mr Masterton. 

Rydym yn mwynhau dysgu mewn nifer o ffurf gwahanol sydd yn diddorol ac yn gyffrous - gobeithio! Cadwch lygad ar ein tudalen am fwy o wybodaeth am ein dosbarth, y gweithgareddau rydym ni'n gwneud ac am  unrhyw newyddion newydd. 

 

 

Welcome to Year 1! There are 28 pupils in Maes Gwyn class and we have lots of fun learning with Miss Mai and Mr Masterton. 

We enjoy learning in a number of different ways that are interesting and exciting - we hope! Keep an eye on this page for more information about our classroom, the activities we do and to keep up to date with any news! 

 

 

 

 

Top