Menu
Home Page

Ms Phillips

Ein thema yr hanner tymor yma yw 'Tyfu tyfu tyfu'. Fe fyddwn yn dysgu stori Jac a'r Goeden Ffa, tyfu hadau ffa ac yn gwneud llawer iawn o arbrofion gwyddonol! Yn ein gwersi mathemateg fe fyddwn yn canolbwyntio ar adolygu yr holl waith rydym eisioes wedi ei wneud yn barod a datrys problemau geiriol/ rhesymu. Mae hanner tymor prysur o'n blaenau wrth i ni dyfu, tyfu a thyfu!!

 

This half term our learning theme is 'Growing growing growing'. We will learn the story 'Jack and the Beanstalk' in our literacy lessons and we will focus on many scientific experiments which will involve growing our own beanstalks! In our numeracy lessons we will be problem solving and reviewing all the work we have done in year 2. There is so much to do this half term and so much fun as we continue to grow grow grow!

Picture 1

Gwaith Cartref 8/3/19

Gwaith cartref 15/3/19

Top