Menu
Home Page

Gwaith Cartref a chynllun sillafu / Homework & Spelling plan

Gwaith cartref 17.5.19 Homework

Gwaith cartref/Homework - Half term

Gwaith cartref berfa- Homework- verbs 28/03/19

Mae’n holl bwysig ein bod ni’n hyderus wrth ddefnyddio berfau yn gywir ar lafar ac yn ein gwaith ysgrifenedig. Eich gwaith cartref yr wythnos yma yw i ymarfer rhedeg berfau yn gywir ar gyfer prawf cyfieithu o’r Saesneg i’r Gymraeg yr wythnos nesaf ar Ddydd Mercher y 3ydd o Ebrill. 

 

It is vital that we are confident using verbs correctly in our written work and orally. Your homework this week is practising running verbs in preparation for a translation test from English to Welsh next week on Wednesday the 3rd of April. 

Pob lwc!

Amserlen sesiynau darllen timetable

Rydw i wedi newid trefn amserlen gweithgareddau darllen sesiynau bore er mwyn sicrhau fy mod yn darllen gyda phob disgybl unwaith pob pythefnos a’r wythnos lle na fyddwn ni’n darllen yn ungiol byddwn ni’n darllen nofel dosbarth gan wneud gweithgareddau ymateb i ddarllen yn seiliedig ar y nofel.

 

I have changed the order of the morning reading timetable sessions to make sure that I’ll be reading with every child once a fortnight and during the week where we won’t be reading with children individually, we will be reading a classroom novel and completing reading comprehension tasks based on the classroom novel.

 

Cynllun sillafu blynyddoedd 5 a 6

 

Here are the spelling plans for years 5 and 6. These are broken down into termly blocks and will form part of the children's weekly home work and daily spelling activities. Any support from home would be much appreciated.

 

Diolch

Mr A, Miss Davies, Miss James, Miss Williams

Previous weeks homework
Top